Author(s): Narkhede Sachin B., Luhar Shailesh V., Tailor Palak A., Shinde Siddhi S., Saini Shrushti J., Singh Aniket, D., Singh Manish J.

Email(s): bnbswaminarayan@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4385.2024.00013

Address: Narkhede Sachin B.*, Luhar Shailesh V., Tailor Palak A., Shinde Siddhi S., Saini Shrushti J., Singh Aniket D., Singh Manish J.
Smt. B.N.B. Swaminarayan Pharmacy College, National Highway No 48, Shree Swaminarayan Gurukul, Vapi, District Valsad, Gujarat 396191.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 16,      Issue - 2,     Year - 2024


Cite this article:
Narkhede Sachin B., Luhar Shailesh V., Tailor Palak A., Shinde Siddhi S., Saini Shrushti J., Singh Aniket, D., Singh Manish J.. Formulation and Evaluation of Anti-diabetic Herbal Tablet containing Syzygium cuminii, Swertia chirata and Gymnema sylvestre. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2024; 16(2):69-2. doi: 10.52711/0975-4385.2024.00013
Recomonded Articles:

Author(s): Kavitha M, Vadivu R, Radha R

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00037.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Punita R. Maurya, Swati R. Dhande, Yadunath M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S.D Mankar, M.S. Bhosale, Mohini Shelke, Pankaj Sonawane

DOI: 10.5958/0975-4385.2021.00007.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Preeti Tiwari, Rakesh K. Patel, T.S. Eashwari

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Puneet Kumar Rai, Dev Raj Sharma, Amit Sharma

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00029.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Kalpana Patil, Swati Dhande, Vilasrao Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K Mekala, R Radha

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00035.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Shantha Sheela Nagarajan, Muthusamy Periyanna, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00036.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Umesh Annappan, Vijaya Bharathi Rajkishore, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00034.5         Access: Open Access Read More

Author(s): S. C. Verma, R. Rani, E. Vashishth, K. Basu, P. Pant, M. M. Padhi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Chandrakant P. Rathod, Mahavir H. Ghante

DOI: 10.52711/0975-4385.2021.00022         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin U Rakesh, Priyanka R Patil , Vijay R Salunkhe

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Deenanath Jhade, Dheeraj Ahirwar, Ritesh Jain, Neeraj Kumar Sharma .Sandeep Gupta

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): NS Dighe, SR Pattan, SA Nirmal, RS Kalkotwar, VM Gaware, MB Hole

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): V.I. Zalavadiya, V.K. Shah, N.R. Sheth, Sumit Chakraborty

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash B. Thalkari, Pawan N. Karwa, Nasir S. Shaikh, Krushna K. Zambare, Vivek M. Thorat, Nareshkumar R. Jaiswal, Chandrakant S. Gawli

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00038.4         Access: Open Access Read More

Author(s): N. S. Bembde, P. V. Meshram, M. K. Patil, Junaid Shaikh

DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00001.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Sul S. R, Shaikh K. B, Pandhare Y. L, Kale V. M., Nagansurkar S.

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00025.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Mamatha M K, Suma US, Annegowda HV

DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00042.4         Access: Open Access Read More


Recent Articles
Tags