Author(s): Pallavi Wadibhasme, Vijaya Verma, Nilesh Banarase, Yogesh Pounikar

Email(s): pallavikurzekar16@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4385.2024.00002

Address: Pallavi Wadibhasme*, Vijaya Verma, Nilesh Banarase, Yogesh Pounikar
Department of Pharmacognosy and Phytochemistry, Apollo College of Pharmacy, Anjora, Durg, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 16,      Issue - 1,     Year - 2024


Cite this article:
Pallavi Wadibhasme, Vijaya Verma, Nilesh Banarase, Yogesh Pounikar. Antimicrobial Activity of Caesalpinia pulcherrima (L.) Leaves Extracts against Food Borne Pathogenic and Spoilage Microorganisms. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2024; 16(1):5-8. doi: 10.52711/0975-4385.2024.00002
Recomonded Articles:

Author(s): Mr. Avinash B. Thalkari, Mr. Pawan N. Karwa, Ms. Pallavi S. Shinde, Chandrakant S. Gawli, Priyanka S. Chopane

DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00006.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Subhashis Debnath, M. Niranjan Babu, Mahesh Dega, Bharathi. K, Jyothsna. T, Revathi. D, Kishore Kumar. T.S

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K Amutha , D Victor Arokia Doss

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Praveen S Nayak, Shweta Nayak, Ranjan Shety, P Das

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Gaurav Kumar, Indu Sharma

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Chitra Shenoy, M B Patil, Ravi Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K.B. Premakumari, Ayesha Siddiqua, Shanaz Banu, J. Josephine, Leno Jenita , Bincy Raj

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shantha Sheela Nagarajan, Muthusamy Periyanna, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00036.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Satish Kumar B.N., Gobinda Mohan Behera, Malay Baidya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): V. Krishna Murthy Naik, K. Sudhakar Babu, J. Latha, Beulah Kolluru

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00013.4         Access: Open Access Read More

Author(s): S. C. Verma, R. Rani, E. Vashishth, K. Basu, P. Pant, M. M. Padhi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shruti Srivastava, Jatin Jaiswal, Hemendra Gautam, Sunil Singh, Surabhi Sharma

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nagpal N., Arora M., Rahar S., Swami G., Kapoor R.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hayat M. Mukhtar, Sandeep Singh, Harjas Kaur, Manwinder Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D. Esther Lydia, Sheila John, Swetha V K, Thiyagarajan Sivapriya

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00045.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Shikha Srivastava, Nidhi Mishra

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nitin Kumar, Satyendra Singh, Manvi , Rajiv Gupta

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhanya Rajan, J. Suresh, N. Paramakrishnan, A. Sri Vasavi Reddy, M Nayeem

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags