Author(s): S. Selvadurai, K. Thirumalai, S. Anbazhagan, P. Shanmugapandiyan

Email(s): sselvadurai14@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4385.2024.00001

Address: S. Selvadurai1*, K. Thirumalai1, S. Anbazhagan2, P. Shanmugapandiyan3
1Department of Pharmacognosy, Surya School of Pharmacy, Vikravandi, Villupuram, Tamil Nadu, India.
2Department of Pharmaceutical Chemistry, Surya School of Pharmacy, Vikravandi, Villupuram, Tamil Nadu, India.
3Department of Pharmaceutical Chemistry, School of Pharmacy, Satyabama Institute of Science and Technology, Chennai, Tamil Nadu, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 16,      Issue - 1,     Year - 2024


Cite this article:
S. Selvadurai, K. Thirumalai, S. Anbazhagan, P. Shanmugapandiyan. Pharmacognostical Standardization of Sida acuta Leaves (Malvaceae Family). Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2024; 16(1):1-4. doi: 10.52711/0975-4385.2024.00001
Recomonded Articles:

Author(s): Punita R. Maurya, Swati R. Dhande, Yadunath M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): AV Bhosale, MM Abhyankar, SJ Pawar, Khan Shoeb, Naresh Patil

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Gomathi B , Anuradha R

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): M. B. Viswanathan, J. Jeya Ananthi, N. Venkateshan

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00047.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, MR Chandira, KP Sampath Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Puneet Kumar Rai, Dev Raj Sharma, Amit Sharma

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00029.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Kirteebala P Pawar, Milind J Bhitre, Priyanka V Kalamkar, Mohan K Kale

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00013.8         Access: Open Access Read More

Author(s): K Mekala, R Radha

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00035.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi Dubey, Saba Shaikh, Swati Dhande, Y. M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Manoj Tripathi, Alok Kumar, Anil Kumar, Virendra Rajak

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00027.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Anita S. Wanjari, Shyam Bhutada, Priti Desai, Namrata B. Chouragade, Dinesh S. Wanjari

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00037.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Shantha Sheela Nagarajan, Muthusamy Periyannan , Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00013.3         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Sakthi Priyadarsini, R Vadivu, N Jayshree

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dheepa Anand, Chandrasekar R, Sivagami B

DOI: 10.52711/0975-4385.2021.00015         Access: Open Access Read More

Author(s): Nayana Devidas Patil

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohd Asif, Mohd Wasim Ahmed, Shahidul Khair, Murugeswaran R, Rampratap Meena, Mokhtar Alam, Shoeb Ahmed Ansari, Mohd Tariq, Rakesh Kumar Negi

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00035.9         Access: Open Access Read More

Author(s): S. C. Verma, R. Rani, E. Vashishth, K. Basu, P. Pant, M. M. Padhi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pramod S. Shinde, Vashali J. Mahadik, Sushil M. Sarvagod

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00018.2         Access: Open Access Read More


Recent Articles
Tags