Author(s): Nishigandha D. Naikawadi, Mayuri C. More, Prakash D. Jadhav, Sanket J. Kapse, Vivekkumar Redasani

Email(s): nishudn4@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4385.2023.00049

Address: Nishigandha D. Naikawadi*, Mayuri C. More, Prakash D. Jadhav, Sanket J. Kapse, Vivekkumar Redasani
YSPM’s YTC Faculty of Pharmacy Wadhe, Satara – 415011.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 15,      Issue - 4,     Year - 2023


Cite this article:
Nishigandha D. Naikawadi, Mayuri C. More, Prakash D. Jadhav, Sanket J. Kapse, Vivekkumar Redasani. A Review on Formulation Development using Chaulmoogra Oil. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2023; 15(4):311-8. doi: 10.52711/0975-4385.2023.00049
Recomonded Articles:

Author(s): Punita R. Maurya, Swati R. Dhande, Yadunath M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Alimuddin Saifi, Rajani Chauhan, J Dwivedi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi Dubey, Saba Shaikh, Swati Dhande, Y. M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shruti Srivastava, Jatin Jaiswal, Hemendra Gautam, Sunil Singh, Surabhi Sharma

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohd Asif, Mohd Wasim Ahmed, Shahidul Khair, Murugeswaran R, Rampratap Meena, Mokhtar Alam, Shoeb Ahmed Ansari, Mohd Tariq, Rakesh Kumar Negi

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00035.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi Sunder Prajapati, G.P. Richhariya, I. P. Tripathi, Ravindra Singh, Manoj Tripathi

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00012.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash B. Thalkari, Pawan N. Karwa, Rahul. M. Sagde, Priyanka. S. Chopane, Krushna. K. Zhambare

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00022.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Malarkodi Velraj, Armstrong, Ravichandran, Jeyakumari, Hemalatha, Vijayalakshmi, Srikanth.J

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): V.I. Zalavadiya, V.K. Shah, N.R. Sheth, Sumit Chakraborty

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Parag Sukare, Rupa Bhattacharya

DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00011.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash B. Thalkari, Pawan N. Karwa, Nasir S. Shaikh, Krushna K. Zambare, Vivek M. Thorat, Nareshkumar R. Jaiswal, Chandrakant S. Gawli

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00038.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Sul S. R, Shaikh K. B, Pandhare Y. L, Kale V. M., Nagansurkar S.

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00025.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Stellaa Robertson,Narayanan N

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pratibha Mishra, Khushwant Singh Yadav, Girendra Gautam

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00025.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Mushahida Parveen, Jayshree Narayanan

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00025.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Stellaa Robertson, Narayanan N

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Jyoti Sharma, S.C. Sharma, Y.S. Sarangdevot, Bhupendra Vyas

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nishigandha D. Naikawadi, Mayuri C. More, Prakash D. Jadhav, Sanket J. Kapse, Vivekkumar Redasani

DOI: 10.52711/0975-4385.2023.00049         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags