Author(s): Gayatri M. Penkar, Maithilee R. Salkar, Prachi S. Chavan, Maitrey S. Ambade, Sanchit A. Parab, Manasvi M. Sawant, Vijay A. Japgap

Email(s): gayatripenkar2608@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4385.2023.00016

Address: Gayatri M. Penkar, Maithilee R. Salkar, Prachi S. Chavan, Maitrey S. Ambade, Sanchit A. Parab, Manasvi M. Sawant, Dr. Vijay A. Japgap*
Department of Pharmaceutics, Yashwantrao Bhonsale College of Pharmacy, Sawantwadi, University of Mumbai, Sawantwadi 416510, Maharashtra, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 15,      Issue - 2,     Year - 2023


Cite this article:
Gayatri M. Penkar, Maithilee R. Salkar, Prachi S. Chavan, Maitrey S. Ambade, Sanchit A. Parab, Manasvi M. Sawant, Vijay A. Japgap. Formulation and Evaluation of Herbal Hair Serum in Treatment of Various Hair- Related Problems. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2023; 15(2):105-0. doi: 10.52711/0975-4385.2023.00016
Recomonded Articles:

Author(s): Ravindra Singh, Aakanksha Tiwari

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00036.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Dev Raj Sharma, Amit Sharma, Ankaj Kaundal, Puneet Kumar Rai

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhavna Patel, Gopi Patel, Samir Shah, Shraddha Parmar

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00046.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, MR Chandira, KP Sampath Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K Mekala, R Radha

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00035.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Kalpana Patil, Swati Dhande, Vilasrao Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Umesh Annappan, Vijaya Bharathi Rajkishore, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00034.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Shikha Srivastava, Nidhi Mishra

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D. Benito Johnson, C. Senthil Kumar, C. Glince Raphael, R. Venkatnarayanan and Siraj Kattupparuthi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K.V.V.S. Krishna, K. Gandhi, M.L. Ramya, K. Sony Priya, K. Pavana Lakshmi

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00023.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Varun Chaddha, Avinash Singh Kushwah, Vaibhav Srivastava

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D. Esther Lydia, Sheila John, Swetha V K, Thiyagarajan Sivapriya

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00045.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohini Upadhye, Parikshit Gandhi, Mohini Phanse

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sul S. R, Shaikh K. B, Pandhare Y. L, Kale V. M., Nagansurkar S.

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00025.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Pinkie Cherian, D. Sheela

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00040.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Afroz Patan, Saranya, Vignesh, Bharathi, Vikram, Yuvaraj, Vijey Aanandhi

DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00009.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Pradeep Sahu, Munglu Matlam, Ravindra Dhar Dubey, Shweta Paroha, Shilpi Chatterji, Shekhar Verma, Tanushree Chatterjee

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dharmesh Sharma, Deepak Prashar, Ruchika Chauhan, Madhu Chauhan, Neha Jasrotia, Sanjay Saklani

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Anita S. Wanjari, Dinesh S. Wanjari

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00003.7         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags