Author(s): Gulam Muheyuddeen, Shishant Rav Divya, Stuti Verma, Sachin Kumar Gautam, Sujeet Kumar Gupta

Email(s): gulammuheyuddeen7860@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4385.2023.00010

Address: Gulam Muheyuddeen1*, Shishant Rav Divya2, Stuti Verma3, Sachin Kumar Gautam4, Sujeet Kumar Gupta5 1Research Scholar M. Pharm. (Pharmaceutical Chemistry), Hygia Institute of Pharmaceutical Education and Research, Lucknow, Uttar Pradesh.
2Professor and Head Pharmaceutical Chemistry, Hygia Institute of Pharmaceutical Education and Research, Lucknow, Uttar Pradesh.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 15,      Issue - 1,     Year - 2023


Cite this article:
Gulam Muheyuddeen, Shishant Rav Divya, Stuti Verma, Sachin Kumar Gautam, Sujeet Kumar Gupta. Lawsonia inermis Linnaeus: Pharmacological Peculiarity and Modern Progression. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2023; 15(1):63-6. doi: 10.52711/0975-4385.2023.00010
Recomonded Articles:

Author(s): Mr. Avinash B. Thalkari, Mr. Pawan N. Karwa, Ms. Pallavi S. Shinde, Chandrakant S. Gawli, Priyanka S. Chopane

DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00006.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Anshuman Singh, Bhupendra Vyas

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00052.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Pritesh Shah, Swati Dhande, Yadunath Joshi, Vilasrao Kadam.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Bapu R. Thorat

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00017.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Kavitha M, Vadivu R, Radha R

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00037.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Baviskar H. P., Dhake G. T., Kasai M. A., Chaudhari N. B., Deshmukh T. A.

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00024.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Punita R. Maurya, Swati R. Dhande, Yadunath M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): AV Bhosale, MM Abhyankar, SJ Pawar, Khan Shoeb, Naresh Patil

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S.D Mankar, M.S. Bhosale, Mohini Shelke, Pankaj Sonawane

DOI: 10.5958/0975-4385.2021.00007.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Alimuddin Saifi, Rajani Chauhan, J Dwivedi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shifali Thakur, Bhawna Walia, Gitika Chaudhary

DOI: 10.52711/0975-4385.2021.00024         Access: Open Access Read More

Author(s): U. S. Jijith, C. R. Sudhakaran Nair, K. C. Ajithkumar, K. Pramod

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00017.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Nishendu P. Nadpara, Jagruti P. Vaghela, Parula B. Patel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Gomathi B , Anuradha R

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravindra Singh, Aakanksha Tiwari

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00036.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, MR Chandira, KP Sampath Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dipesh R Karnavat, Samiksha V. Amrutkar, Ashwini R. Patil, Suraj K. Ishikar

DOI: 10.52711/0975-4385.2022.00037         Access: Closed Access Read More

Author(s): Praveen S Nayak, Shweta Nayak, Ranjan Shety, P Das

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags