Author(s): Mohini Shelke, Pankaj Sonawane, Ganesh Bharskar, S. D. Mankar

Email(s): mohinishelke53@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4385.2022.00048

Address: Mohini Shelke, Pankaj Sonawane, Ganesh Bharskar, S. D. Mankar
Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar. *Corresponding Author

Published In:   Volume - 14,      Issue - 4,     Year - 2022


Cite this article:
Mohini Shelke, Pankaj Sonawane, Ganesh Bharskar, S. D. Mankar. Formulation and Evaluation of Antimicrobial Herbal Ointment containing Colocasia esculenta. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2022; 14(4):277-0. doi: 10.52711/0975-4385.2022.00048
Recomonded Articles:

Author(s): Nem Kumar Jain, Rituparna Roy, Hero Khan Pathan, Aditi Sharma, Shakhi Ghosh, Santosh Kumar

DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00024.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Kirteebala P Pawar, Milind J Bhitre, Priyanka V Kalamkar, Mohan K Kale

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00013.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Manoj Tripathi, Alok Kumar, Anil Kumar, Virendra Rajak

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00027.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Shantha Sheela Nagarajan, Muthusamy Periyannan , Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00013.3         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Sakthi Priyadarsini, R Vadivu, N Jayshree

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. C. Verma, R. Rani, E. Vashishth, K. Basu, P. Pant, M. M. Padhi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pramod S. Shinde, Vashali J. Mahadik, Sushil M. Sarvagod

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00018.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Hayat M. Mukhtar, Sandeep Singh, Harjas Kaur, Manwinder Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K.V.V.S. Krishna, K. Gandhi, M.L. Ramya, K. Sony Priya, K. Pavana Lakshmi

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00023.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravindra Singh, Aakanksha Tiwari

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00009.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammad Shamim Qureshi, A. Venkateshwar Reddy, G.S. Kumar, Lubna Nousheen

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00001.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Suraj T. Jadhav, Nitin A Gaikwad, Indrajeet V Mane, Manohar D Kengar, Abhishek S. Pujari, Shubham B. Devkar

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00009.8         Access: Open Access Read More

Author(s): N. Dorababu, Saritha Kodithala, B. Uma Mahesh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Puri Abhijeet V, Ansari Yunus N, Puri Priti A

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00026.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjib Bahadur, Amit Roy, Ranabir Chanda, Pragya Baghel, Suman Saha, Ananta Choudhury

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00030.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Veeresh, Pramod Kumar, V Rama Mohan Gupta

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00011.X         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags