Author(s): Bhupendra M. Mahale, Devendra S. Mahale, Azam Z. Shaikh

Email(s): bhupendramahale999@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4385.2022.00018

Address: Bhupendra M. Mahale*, Devendra S. Mahale, Azam Z. Shaikh
Department of Pharmaceutical Chemistry, Ahinsa Institute of Pharmacy, Dhule Road, Dondaicha – 425408.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 14,      Issue - 2,     Year - 2022


Cite this article:
Bhupendra M. Mahale, Devendra S. Mahale, Azam Z. Shaikh. Natural Herbs used in normal Cough and Cold Condition. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2022; 14(2):98-2. doi: 10.52711/0975-4385.2022.00018
Recomonded Articles:

Author(s): Suresh Kumar Ghritlahare, Trilochan Satapathy, Prasanna Kumar Panda, Geetanjali Mishra

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00034.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Satish Kumar B.N., Gobinda Mohan Behera, Malay Baidya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hayat M. Mukhtar, Sandeep Singh, Harjas Kaur, Manwinder Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. C. Verma, R. Rani, E. Vashishth, K. Basu, P. Pant, M. M. Padhi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vikas Gupta, Junaid Niazi, Jatinderjot Kaur Kehal, Parveen Bansal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravindra Singh, Aakanksha Tiwari

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00009.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhanya Rajan, J. Suresh, N. Paramakrishnan, A. Sri Vasavi Reddy, M Nayeem

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): KP Sampath Kumar, Debjit Bhowmik, Biswajit, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, Margret Chandira

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sul S. R, Shaikh K. B, Pandhare Y. L, Kale V. M., Nagansurkar S.

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00025.0         Access: Open Access Read More

Author(s): N. S. Bembde, P. V. Meshram, M. K. Patil, Junaid Shaikh

DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00001.1         Access: Open Access Read More

Author(s): W. Sherly Beena, K. Vijaya Kumar, M. Shakeera Banu, A. Vijaya Anand, P. Sampath Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hayat M. Mukhtar, Harjas Kaur, Sandeep Singh, Manwinder Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mary Sebastian, Suresh J., Mruthunjaya K., A. Sri Vasavi Reddy , Apurva Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mahesh K. Senghani, Prakash S. Sukhramani, Sarav A. Desai, Ashvin V. Dudhrejia, Navin R. Sheth

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Bincy Raj, Jagadeesh Singh S.D, Soosamma John, Ayesha Siddiqua

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hayat M. Mukhtar, Manwinder Singh, Deepika Vashishth, Sandeep Singh, Harjas Kaur

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhanya Rajan, Jisna. K, Anas Hamza, Fathimathul Rishana

DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00008.4         Access: Open Access Read More

Author(s): A. K. Meena, G.V. Simha, A.K. Mangal, R. Sannd, P. Panda, M. M. Rao, M. M. Padhi

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags