Author(s): Ashish Londhe, S.D. Mankar

Email(s): sdmankar655@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4385.2022.00026

Address: Ashish Londhe, S.D. Mankar
Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 14,      Issue - 2,     Year - 2022


Cite this article:
Ashish Londhe, S.D. Mankar. Herbonanoceuticals: A Newer approach for Delivering Herbal Drugs-A Review. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2022; 14(2):136-1. doi: 10.52711/0975-4385.2022.00026




Recomonded Articles:

Author(s): Ravindra Singh, Aakanksha Tiwari

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00036.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Dev Raj Sharma, Amit Sharma, Ankaj Kaundal, Puneet Kumar Rai

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhavna Patel, Gopi Patel, Samir Shah, Shraddha Parmar

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00046.2         Access: Open Access Read More

Author(s): K Mekala, R Radha

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00035.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Kalpana Patil, Swati Dhande, Vilasrao Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Umesh Annappan, Vijaya Bharathi Rajkishore, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00034.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Shikha Srivastava, Nidhi Mishra

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D. Esther Lydia, Sheila John, Swetha V K, Thiyagarajan Sivapriya

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00045.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Varun Chaddha, Avinash Singh Kushwah, Vaibhav Srivastava

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohini Upadhye, Parikshit Gandhi, Mohini Phanse

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sul S. R, Shaikh K. B, Pandhare Y. L, Kale V. M., Nagansurkar S.

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00025.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Pinkie Cherian, D. Sheela

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00040.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Dharmesh Sharma, Deepak Prashar, Ruchika Chauhan, Madhu Chauhan, Neha Jasrotia, Sanjay Saklani

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjoy Das1, Tejendra Bhakta

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00038.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Shubhashree M N, Venkateshwarlu G, Doddamani S H

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pradeep Sahu, Munglu Matlam, Ravindra Dhar Dubey, Shweta Paroha, Shilpi Chatterji, Shekhar Verma, Tanushree Chatterjee

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Afroz Patan, Saranya, Vignesh, Bharathi, Vikram, Yuvaraj, Vijey Aanandhi

DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00009.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Anita S. Wanjari, Dinesh S. Wanjari

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00003.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Pradeep Sahu, Kiran Sahu, Ravindra Dhar Dubey, Shilpi Chatterjee , Tanushree Chatterjee

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Akshada A Koparde, C S Magdum

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles




Tags