Author(s): Andhale Chaitali, Priya Rao, S R Vikhe

Email(s): chaitaliandhale2017@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4385.2022.00024

Address: Andhale Chaitali*, Priya Rao, S R Vikhe
Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar, Maharashtra, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 14,      Issue - 2,     Year - 2022


Cite this article:
Andhale Chaitali, Priya Rao, S R Vikhe. Phytochemical and Pharmacological Activities of Lantana camara - Review. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2022; 14(2):128-1. doi: 10.52711/0975-4385.2022.00024
Recomonded Articles:

Author(s): Punita R. Maurya, Swati R. Dhande, Yadunath M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S C Baviya, R Radha, N Jayshree

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00038.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Kirteebala P Pawar, Milind J Bhitre, Priyanka V Kalamkar, Mohan K Kale

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00013.8         Access: Open Access Read More

Author(s): K.B. Premakumari, Ayesha Siddiqua, Shanaz Banu, J. Josephine, Leno Jenita , Bincy Raj

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Gottumukkala Krishna Mohan, Malavika Yadav, M Sandhya Rani, Kalakotla Shanker

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00033.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Umesh Annappan, Vijaya Bharathi Rajkishore, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00034.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Shantanu S. Kale, Amol H. Rajmane. Vaibhav C. Urunkar. Megha K. Gaikwad, Snehal B. Bhandare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Anjali Soni, Patel Femida, Preeti Sharma

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00003.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Bairagi V.A., Shinde P.R., Senthikumar K.L., Sandu N.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Prakash S. Sukhramani , G. Vidyasagar, Piyush M. Patel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Atar Mujum, Wasimuzzama Khan, Tausif Shaikh , Rukhsana A. Rub

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Gaikwad Switi Balkrushna, G. Krishna Mohan, Chaudhari Sanjay Ravindra

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00032.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Anukatalla Sandhya, Kadiri Sunil Kumar, TirumaniSushma, Shalini, R. Suthakaran

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00015.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Lunkad A S, Agrawal M R, Kothawade S N

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00005.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Jiby Elias, Rajesh M.G., Anish N.P., Ragitha E.V., Jayan N.

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags