Author(s): Vinod Matole, Yogesh Thorat, Shrishail Ghurghure, Suyash Ingle, Avinash Birajdar, Gajanand Nangare, Moulavi Safwan, Saili Madur, Smeeta Patil, Zainab Bagalkote, Aishwarya Sakhare

Email(s): matole7414@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4385.2021.00016

Address: Vinod Matole1*, Dr. Yogesh Thorat2, Shrishail Ghurghure2, Suyash Ingle2, Avinash Birajdar2, Gajanand Nangare2, Moulavi Safwan2, Saili Madur2, Smeeta Patil2, Zainab Bagalkote2, Aishwarya Sakhare2
1Shivai Charitable Trusts College of Pharmacy, Koregaonwadi, Omerga - 413606, Maharashtra, India.
2D.S.T.S. Mandal’s College of Pharmacy, Solapur-413004, Maharashtra, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 2,     Year - 2021


Cite this article:
Vinod Matole, Yogesh Thorat, Shrishail Ghurghure, Suyash Ingle, Avinash Birajdar, Gajanand Nangare, Moulavi Safwan, Saili Madur, Smeeta Patil, Zainab Bagalkote, Aishwarya Sakhare. A Brief Review on Herbal Medicines. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2021; 13(2):101-2. doi: 10.52711/0975-4385.2021.00016
Recomonded Articles:

Author(s): Anita S. Wanjari, Shyam Bhutada, Priti Desai, Namrata B. Chouragade, Dinesh S. Wanjari

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00037.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Shantha Sheela Nagarajan, Muthusamy Periyanna, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00036.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Jadhav Santosh, Sawale Jyotiram

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00016.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Chandrasekar. R, Sivagami. B, M. Niranjan Babu

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00015.8         Access: Open Access Read More

Author(s): N.CH. Ramya Krishna Priya, K. Sudhakar, M. Chinna Eswaraiah, M.M. Eswarudu, K. Prasanna Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohini Upadhye, Parikshit Gandhi, Mohini Phanse

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mangesh V Tote, Ashutoshpal Jain, Nitin B Mahire, Vaishali R Undale, Ashok V Bhosale

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): L. Kavitha, B. Kumaravel, G. Sriram Prasath, S. Subramanian

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Suman

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Prafulla Sabale, Arjun Modi, Vidya Sabale

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Antesh K Jha, Pankaj Verma, Mahesh Prasad, Nikhil K Sachan, Kumar Gautam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogesh Shivhare, Priya Singh, Radhika Gadekar, Prashant Soni

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Tulsidas Nimbekar, Bhumesh Wanjari, Manish Nema, S.M. Bhiskute

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): E Swapna, G Krishna Mohan, P Nagaveni, Kalakotla Shanker

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00018.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Korem. Raju, A. Sharone Rose, B. Rohini, P. Sahaja, G. Shylaja, Saifa Simran

DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00023.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Vikas Gupta, Parveen Bansal, Pawan Kumar, Gurpreet Kaur

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ramesh Patel, Manoj K. Rathore, B.P. Nagori, G.K. Singh, Prashant K. Desai

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Anita S. Wanjari, Dinesh S. Wanjari

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00003.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash B. Thalkari, Pawan N. Karwa, Priyanka S. Chopane, Krushna. K. Zhambare, Pallavi S. Shinde, Thalkari A.B.

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00020.7         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags