Author(s): K.V.V.S. Krishna, P. Ajay Kumar, P. Akhila, N. Samhitha, P.N.S.G. Suryaveni, P. Harika Kumari, P. Sandeep Kumar.

Email(s): kvvskrishna@rediffmail.com

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00017.7

Address: K.V.V.S. Krishna*, P. Ajay Kumar, P. Akhila, N. Samhitha, P.N.S.G. Suryaveni, P. Harika Kumari, P. Sandeep Kumar.
Department of Pharmacognosy, Aditya College of Pharmacy, Surampalem, East Godavari District, Andhra Pradesh, India - 533 437.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 11,      Issue - 2,     Year - 2019


Cite this article:
K.V.V.S. Krishna, P. Ajay Kumar, P. Akhila, N. Samhitha, P.N.S.G. Suryaveni, P. Harika Kumari, P. Sandeep Kumar. Evaluation of Laxative Activity of Panchachurnam: an Ayurvedic Polyherbomineral Formulation. Res. J. Pharmacognosy and Phytochem. 2019; 11(2):93-96. doi: 10.5958/0975-4385.2019.00017.7
Recomonded Articles:

Author(s): Baviskar H. P., Dhake G. T., Kasai M. A., Chaudhari N. B., Deshmukh T. A.

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00024.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Shantha Sheela Nagarajan, Muthusamy Periyanna, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00036.9         Access: Open Access Read More

Author(s): K.V.V.S. Krishna, K. Gandhi, M.L. Ramya, K. Sony Priya, K. Pavana Lakshmi

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00023.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Sandeep R Kane, Rahul S Adnaik, Vishvesh A Apte, Chandrakant S Magdum

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A.R. Umarkar, S.K. Sonar, D.J. Teli, D.B. Sonawane, Y.M. Bagad

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K.V.V.S. Krishna, P. Ajay Kumar, P. Akhila, N. Samhitha, P.N.S.G. Suryaveni, P. Harika Kumari, P. Sandeep Kumar.

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00017.7         Access: Open Access Read More

Author(s): K S Chandrashekharaiah, K B Sangeetha, Rajiv Bharadwaj, N G Raju N Ramachandra Swamy

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00020.1         Access: Open Access Read More

Author(s): N. Sampath Kumar, G. Madhurambal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sweety C. Bhopi, Ravindra S Jadhav, Dattaprasad N. Vikhe

DOI: 10.52711/0975-4385.2022.00020         Access: Closed Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags