Author(s): Suresh Kumar Ghritlahare, Trilochan Satapathy, Prasanna Kumar Panda, Geetanjali Mishra

Email(s): ghritlahare.suresh25@gmail.com

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00034.6

Address: Suresh Kumar Ghritlahare1*, Trilochan Satapathy1, Prasanna Kumar Panda2, Geetanjali Mishra3
1Department of Pharmacology, Columbia Institute of Pharmacy, Tekari, Near Vidhan Sabha, Raipur -493111 Dist-Raipur (C.G.) India.
2University Department of Pharmaceutical Sciences, Utkal University, Vanivihar, Bhubaneswar, Odisha-751004
3School of Pharmaceutical Education and Research, Berhampur University, Odisha-760007
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 9,      Issue - 3,     Year - 2017


Cite this article:
Suresh Kumar Ghritlahare, Trilochan Satapathy, Prasanna Kumar Panda, Geetanjali Mishra. Ethnopharmacological Story of Guggul Sterones: An Overview. Res. J. Pharmacognosy and Phytochem. 2017; 9(3): 182-188. doi: 10.5958/0975-4385.2017.00034.6
Recomonded Articles:

Author(s): AV Bhosale, MM Abhyankar, SJ Pawar, Khan Shoeb, Naresh Patil

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Baviskar H. P., Dhake G. T., Kasai M. A., Chaudhari N. B., Deshmukh T. A.

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00024.3         Access: Open Access Read More

Author(s): U. S. Jijith, C. R. Sudhakaran Nair, K. C. Ajithkumar, K. Pramod

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00017.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Nishendu P. Nadpara, Jagruti P. Vaghela, Parula B. Patel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, MR Chandira, KP Sampath Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vidula Salvi, Yadunath Joshi, Swati Dhande , Vilasrao Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S C Baviya, R Radha, N Jayshree

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00038.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Soosamma John, Madhavi T., Bincy Raj, Jincy Shaji, Vinutha

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K Mekala, R Radha

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00035.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Suresh Kumar Ghritlahare, Trilochan Satapathy, Prasanna Kumar Panda, Geetanjali Mishra

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00034.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikhat F, D Satyanarayana, Subhramanyam EVS

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Satish Kumar B.N., Gobinda Mohan Behera, Malay Baidya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Umesh Annappan, Vijaya Bharathi Rajkishore, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00034.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Lenkalapally Matsyagiri, Kommu Sudhakar, Takkadpelliwar Santoshi, Masna Nagarjuna , N. L. Gowrishankar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): AK Meena, Uttam S Niranjan, AK Yadav, Brijendra Singh, AK Nagaria, A Gaurav, MM Rao

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vrunda Zalavadiya, Vipul Shah, Devdas Santani, Kanchan Kumari, Surabhi Binawara, Bhumi Raval

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nachiket S Dighe, Shashikant R Pattan, Sunil A. Nirmal , Vipul.V. Dhasade, Shruti G Dake, Madhuri U Shelar, Mangesh B Hole, Vinayak Gaware

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin U Rakesh, Priyanka R Patil , Vijay R Salunkhe

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags