Author(s): Dev Raj Sharma, Amit Sharma, Ankaj Kaundal, Puneet Kumar Rai

Email(s): rajandev5655@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Dev Raj Sharma1*, Amit Sharma2, Ankaj Kaundal1, Puneet Kumar Rai3
1Asst. Professor, Department of Pharmaceutics, Laureate Institute of Pharmacy Kathog, HP
1HOD, Pharmacy Practice, ISF College of Pharmacy Moga, Panjab
3Asst. Professor, Department of Pharmacognosy, Laureate Institute of Pharmacy Kathog, HP
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 8,      Issue - 3,     Year - 2016


Cite this article:
Dev Raj Sharma, Amit Sharma, Ankaj Kaundal, Puneet Kumar Rai. Herbal gums and mucilage as excipients for Pharmaceutical Products. Res. J. Pharmacognosy and Phytochem. 2016; 8(3): 145-152..
Recomonded Articles:

Author(s): Ravindra Singh, Aakanksha Tiwari

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00036.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Dev Raj Sharma, Amit Sharma, Ankaj Kaundal, Puneet Kumar Rai

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhavna Patel, Gopi Patel, Samir Shah, Shraddha Parmar

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00046.2         Access: Open Access Read More

Author(s): K Mekala, R Radha

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00035.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Kalpana Patil, Swati Dhande, Vilasrao Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): M. B. Viswanathan, J. Jeya Ananthi, N. Venkateshan

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00047.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Umesh Annappan, Vijaya Bharathi Rajkishore, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00034.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Shikha Srivastava, Nidhi Mishra

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D. Esther Lydia, Sheila John, Swetha V K, Thiyagarajan Sivapriya

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00045.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjib Bahadur, Amit Roy, Ranabir Chanda, Pragya Baghel, Suman Saha, Ananta Choudhury

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00030.3         Access: Open Access Read More

Author(s): N.CH. Ramya Krishna Priya, K. Sudhakar, M. Chinna Eswaraiah, M.M. Eswarudu, K. Prasanna Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nachiket S Dighe, Shashikant R Pattan, Sunil A. Nirmal , Vipul.V. Dhasade, Shruti G Dake, Madhuri U Shelar, Mangesh B Hole, Vinayak Gaware

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): N. Dorababu, Saritha Kodithala, B. Uma Mahesh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohini Upadhye, Parikshit Gandhi, Mohini Phanse

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Varun Chaddha, Avinash Singh Kushwah, Vaibhav Srivastava

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sul S. R, Shaikh K. B, Pandhare Y. L, Kale V. M., Nagansurkar S.

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00025.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjoy Das1, Tejendra Bhakta

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00038.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Shubhashree M N, Venkateshwarlu G, Doddamani S H

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohini Upadhye, Snehal Avhad, Prajkta Dhaygude, S. N. Dhole

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pinkie Cherian, D. Sheela

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00040.1         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags