Author(s): Pramod S. Shinde, Vashali J. Mahadik, Sushil M. Sarvagod

Email(s): pramodru3510@gmail.com

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00018.2

Address: Mr. Pramod S. Shinde1*, Miss. Vashali J. Mahadik2, Mr. Sushil M. Sarvagod1
1Lecturer, Shree Santkrupa Shikshan Sanstha, College of Pharmacy (D. Pharm), Ghogaon
2Prinicpal, Shree Santkrupa Shikshan Sanstha, College of Pharmacy (D. Pharm), Ghogaon
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 8,      Issue - 2,     Year - 2016


Cite this article:
Pramod S. Shinde, Vashali J. Mahadik, Sushil M. Sarvagod. Herbal drug standardization and its implication – A current need of time. Res. J. Pharmacognosy and Phytochem. 2016; 8(2): 93-100. doi: 10.5958/0975-4385.2016.00018.2
Recomonded Articles:

Author(s): Anita S. Wanjari, Shyam Bhutada, Priti Desai, Namrata B. Chouragade, Dinesh S. Wanjari

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00037.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Pramod S. Shinde, Vashali J. Mahadik, Sushil M. Sarvagod

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00018.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Manoj Tripathi, Alok Kumar, Anil Kumar, Virendra Rajak

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00027.9         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Sakthi Priyadarsini, R Vadivu, N Jayshree

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hayat M. Mukhtar, Sandeep Singh, Harjas Kaur, Manwinder Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. C. Verma, R. Rani, E. Vashishth, K. Basu, P. Pant, M. M. Padhi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammad Shamim Qureshi, A. Venkateshwar Reddy, G.S. Kumar, Lubna Nousheen

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00001.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi Sunder Prajapati, G.P. Richhariya, I. P. Tripathi, Ravindra Singh, Manoj Tripathi

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00012.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Puri Abhijeet V, Ansari Yunus N, Puri Priti A

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00026.7         Access: Open Access Read More

Author(s): K.V.V.S. Krishna, K. Gandhi, M.L. Ramya, K. Sony Priya, K. Pavana Lakshmi

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00023.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjib Bahadur, Amit Roy, Ranabir Chanda, Pragya Baghel, Suman Saha, Ananta Choudhury

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00030.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Jadhav Santosh, Sawale Jyotiram

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00016.9         Access: Open Access Read More

Author(s): R Parthasarathy, R Ilavarasan, CM Karrunakaran

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Varun Chaddha, Avinash Singh Kushwah, Vaibhav Srivastava

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Veeresh, Pramod Kumar, V Rama Mohan Gupta

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00011.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Atar Mujum, Wasimuzzama Khan, Tausif Shaikh , Rukhsana A. Rub

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Anita S. Wanjari, Sunita Magar, Satish chapalgaokar, Namrata B. Chouragade, Dinesh S. Wanjari

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Kamlendra Mishra, K Shukla, Pradeep Pal, S C Mahajan

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00008.4         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags