Author(s): Varun Chaddha, Avinash Singh Kushwah, Vaibhav Srivastava

Email(s): nurav86@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Varun Chaddha1*, Avinash Singh Kushwah2, Vaibhav Srivastava3
1Shri Ramnath Singh Institute of Pharmaceutical Science and Technology, Sitholi, Gwalior
2Ramnath Singh Mahavidyalya , Gormi, Bhind
3NIPS Sitholi, Gwalior
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 6,      Issue - 2,     Year - 2014


Cite this article:
Varun Chaddha, Avinash Singh Kushwah, Vaibhav Srivastava. Standardization and Comparative Evaluation of Shivakshar Pachan Churna: A Traditional Ayurvedic Formulation. Res. J. Pharmacognosy & Phytochem. 2014; 6(2): 70-74.
Recomonded Articles:

Author(s): Shantha Sheela Nagarajan, Muthusamy Periyannan , Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00013.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Anita S. Wanjari, Shyam Bhutada, Priti Desai, Namrata B. Chouragade, Dinesh S. Wanjari

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00037.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Pramod S. Shinde, Vashali J. Mahadik, Sushil M. Sarvagod

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00018.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Manoj Tripathi, Alok Kumar, Anil Kumar, Virendra Rajak

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00027.9         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Sakthi Priyadarsini, R Vadivu, N Jayshree

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hayat M. Mukhtar, Sandeep Singh, Harjas Kaur, Manwinder Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. C. Verma, R. Rani, E. Vashishth, K. Basu, P. Pant, M. M. Padhi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammad Shamim Qureshi, A. Venkateshwar Reddy, G.S. Kumar, Lubna Nousheen

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00001.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Puri Abhijeet V, Ansari Yunus N, Puri Priti A

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00026.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi Sunder Prajapati, G.P. Richhariya, I. P. Tripathi, Ravindra Singh, Manoj Tripathi

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00012.1         Access: Open Access Read More

Author(s): K.V.V.S. Krishna, K. Gandhi, M.L. Ramya, K. Sony Priya, K. Pavana Lakshmi

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00023.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Sunil H. Ganatra, Archana M. Ramteke

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Jadhav Santosh, Sawale Jyotiram

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00016.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjib Bahadur, Amit Roy, Ranabir Chanda, Pragya Baghel, Suman Saha, Ananta Choudhury

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00030.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Veeresh, Pramod Kumar, V Rama Mohan Gupta

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00011.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Varun Chaddha, Avinash Singh Kushwah, Vaibhav Srivastava

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): R Parthasarathy, R Ilavarasan, CM Karrunakaran

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags