Author(s): N.CH. Ramya Krishna Priya, K. Sudhakar, M. Chinna Eswaraiah, M.M. Eswarudu, K. Prasanna Kumar

Email(s): sudhakarpharma001@gmail.com.

DOI: Not Available

Address: N.CH. Ramya Krishna Priya1, K. Sudhakar1*, M. Chinna Eswaraiah1, M.M. Eswarudu2, K. Prasanna Kumar2.
1Department of Pharmacognosy, Anurag Pharmacy College, Ananthagiri (V), Kodad (M), Nalgonda (Dt), Andhra Pradesh, India.508206.
2Department of Pharmaceutical Analysis, Anurag Pharmacy College, Ananthagiri (V), Kodad (M), Nalgonda (Dt), Andhra Pradesh, India.508206.
*Corresponding Author:

Published In:   Volume - 5,      Issue - 2,     Year - 2013


Cite this article:
N.CH. Ramya Krishna Priya, K. Sudhakar, M. Chinna Eswaraiah, M.M. Eswarudu, K. Prasanna Kumar. An updated Review on Prosopis chilensis (Molina) Stuntz. Research J. Pharmacognosy and Phytochemistry 2013; 5(2): 54-58.
Recomonded Articles:

Author(s): Gaurav Kumar, Indu Sharma

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shirisha K, Priyanka B, Habibur Rahman, Dipankar Bardalai, Fulchan Ali

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shantha Sheela Nagarajan, Muthusamy Periyanna, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00036.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Nayana Devidas Patil

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): N.CH. Ramya Krishna Priya, K. Sudhakar, M. Chinna Eswaraiah, M.M. Eswarudu, K. Prasanna Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sunil H. Ganatra, Archana M. Ramteke

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Veeresh P Veerapur, Pramod P Desai, S Vijayakumar

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00046.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Jain A., Dubey S., Sahu J., Gupta A., Tyagi A.K, Kaushik A.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Akash P. Dahake, Arun B. Joshi, Krunal M. Patel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shalini Karunanithi, Vijaya Bharathi Rajkishore, Radha Rramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00006.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajabudeen E, Saravana Ganthi A, M Padma Sorna Subramanian

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash B. Thalkari, Pawan N. Karwa, Nasir S. Shaikh, Krushna K. Zambare, Vivek M. Thorat, Nareshkumar R. Jaiswal, Chandrakant S. Gawli

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00038.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Mushahida Parveen, Jayshree Narayanan

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00025.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash B. Thalkari, Pawan N. Karwa, Priyanka S. Chopane, Krushna. K. Zhambare, Pallavi S. Shinde, Thalkari A.B.

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00020.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Himgauri V. Naik, Navanath Chavan, Himanshu A. Deshmukh, Pratip K. Chaskar, Nikhil S. More

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Faheem I. Patwekar, Sanjeev Heroor, Mohsina F. Patwekar, Muhammad Asif

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Suruthi Chandrasekaran, Vijaya Bharathi Rajkishore, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00033.3         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags