Author(s): Nishendu P. Nadpara, Jagruti P. Vaghela, Parula B. Patel

Email(s): nadparanishendu@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Nishendu P. Nadpara1*, Jagruti P. Vaghela1, Parula B. Patel1
1Department of Quality Assurance, S. J. Thakkar Pharmacy College, Rajkot, Gujarat, India
*Corresponding Author.

Published In:   Volume - 4,      Issue - 6,     Year - 2012


Cite this article:
Nishendu P. Nadpara, Jagruti P. Vaghela, Parula B. Patel. Phytochemistry and Pharmacology of Mesua ferrea Linn. – A Review. Research J. Pharmacognosy and Phytochemistry 2012; 4(6): 291-296.
Recomonded Articles:

Author(s): Punita R. Maurya, Swati R. Dhande, Yadunath M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nishendu P. Nadpara, Jagruti P. Vaghela, Parula B. Patel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, MR Chandira, KP Sampath Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Kalpana Patil, Swati Dhande, Vilasrao Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Suresh Kumar Ghritlahare, Trilochan Satapathy, Prasanna Kumar Panda, Geetanjali Mishra

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00034.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Manoj Tripathi, Alok Kumar, Anil Kumar, Virendra Rajak

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00027.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Gottumukkala Krishna Mohan, Malavika Yadav, M Sandhya Rani, Kalakotla Shanker

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00033.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Gharge Varsha G., Shelar Pournima A., Ghadge Dhairysheel M., Patil Anup A., Bhandwalkar Omkar S., Yadav Adhikrao V.

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00016.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Jiby Elias, Rajesh M.G., Anish N.P., Ragitha E.V., Jayan N.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pradeep Sahu, Munglu Matlam, Ravindra Dhar Dubey, Shweta Paroha, Shilpi Chatterji, Shekhar Verma, Tanushree Chatterjee

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hurakadli Swathi Basavaraj, Hebbar Chaithra S., Ravikrishna S., Suchitra Narayan Prabhu

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00021.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Anindya Sundar Ray , Chowdhury Habibur Rahaman

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00018.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Vidyanand Patel, Pradeep Sahu, Naveen Nagtode, Keshav Deshmukh, Shilpi Chatterjee , Tanushree Chatterjee

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ashok Kumar Tiwari, Manoj Kumar Tripathi, Neelesh Dwivedi

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags