Author(s): G. Shiny, M. Nagulu, P. Mounika, G. Radha Krishna, K. Aravind, D. Priyanka

Email(s): gshiny.d@gmail.com

DOI: Not Available

Address: G. Shiny*, Dr. M. Nagulu, P. Mounika, G. Radha Krishna, K. Aravind, D. Priyanka
Swami Ramananda Tirtha Institute of Pharmaceutical Sciences, Nalgonda
*Corresponding Author:

Published In:   Volume - 4,      Issue - 4,     Year - 2012


Cite this article:
G. Shiny, M. Nagulu, P. Mounika, G. Radha Krishna, K. Aravind, D. Priyanka. Phytochemical and pharmacological actions of Ixora coccinea.Research J. Pharmacognosy and Phytochemistry 2012; 4(4): 205-208.
Recomonded Articles:

Author(s): Subhashis Debnath, M. Niranjan Babu, Mahesh Dega, Bharathi. K, Jyothsna. T, Revathi. D, Kishore Kumar. T.S

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): U. S. Jijith, C. R. Sudhakaran Nair, K. C. Ajithkumar, K. Pramod

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00017.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Wissam Zam, Rim Harfouch, Al Dwiri Mais, Khwanda Rand

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00004.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Praveen S Nayak, Shweta Nayak, Ranjan Shety, P Das

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shirisha K, Priyanka B, Habibur Rahman, Dipankar Bardalai, Fulchan Ali

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Chitra Shenoy, M B Patil, Ravi Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shantha Sheela Nagarajan, Muthusamy Periyanna, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00036.9         Access: Open Access Read More

Author(s): K.B. Premakumari, Ayesha Siddiqua, Shanaz Banu, J. Josephine, Leno Jenita , Bincy Raj

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nagpal N., Arora M., Rahar S., Swami G., Kapoor R.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): V. Krishna Murthy Naik, K. Sudhakar Babu, J. Latha, Beulah Kolluru

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00013.4         Access: Open Access Read More

Author(s): D. Esther Lydia, Sheila John, Swetha V K, Thiyagarajan Sivapriya

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00045.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhaskar Banerjee, Tanushree Banerjee , Gourav Shukla

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi Dubey, Saba Shaikh, Swati Dhande, Y. M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhanya Rajan, J. Suresh, N. Paramakrishnan, A. Sri Vasavi Reddy, M Nayeem

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Raje VN, Yadav AV, Shelar PA

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Gharge Varsha G., Shelar Pournima A., Ghadge Dhairysheel M., Patil Anup A., Bhandwalkar Omkar S., Yadav Adhikrao V.

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00016.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Vengal Rao Pachava, Praveen Thaggikuppe Krishnamurthy, S.P. Dahapal, Pavan Kumar Chinthamaneni

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00016.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Patil SM, Patil MB, Sapkale GN, Umbare RP

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): P.B. Suruse , N.J. Duragkar, U.D. Shivhare, S.B. Bodele

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags