Author(s): Vivek K. Baranwal, R. Irchhaiya, Shashi Alok

Email(s): Email ID Not Available

DOI: Not Available

Address: Vivek K. Baranwal*, R. Irchhaiya, Shashi Alok
Department of Pharmacognosy, Institute of Pharmacy1, Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh, India
Corresponding Author.

Published In:   Volume - 4,      Issue - 3,     Year - 2012


Cite this article:
Vivek K. Baranwal, R. Irchhaiya, Shashi Alok. Antiarthritic Activity of Some Indigenous Plants. Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 4(3): May-June 2012, 152-157.
Recomonded Articles:

Author(s): Bapu R. Thorat

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00017.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Nishendu P. Nadpara, Jagruti P. Vaghela, Parula B. Patel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, MR Chandira, KP Sampath Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shirisha K, Priyanka B, Habibur Rahman, Dipankar Bardalai, Fulchan Ali

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Soosamma John, Madhavi T., Bincy Raj, Jincy Shaji, Vinutha

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shantha Sheela Nagarajan, Muthusamy Periyanna, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00036.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Vikas Gupta, Junaid Niazi, Jatinderjot Kaur Kehal, Parveen Bansal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravindra Singh, Aakanksha Tiwari

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00009.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Raje VN, Yadav AV, Shelar PA

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhanya Rajan, J. Suresh, N. Paramakrishnan, A. Sri Vasavi Reddy, M Nayeem

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Alimuddin Saifi, Rajani Chauhan, J Dwivedi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sai Koteswar Sarma. D, Rajesh Kumar D., Nagajyothi D., Prabhavathi V., Santhi Bai M.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): B. Premkumar, M. Srinivasa Murthy, K. Rajagopal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sachin R Patil, MB Patil, Ravi Kumar, Mahesh S. Paschapur

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Stellaa Robertson,Narayanan N

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Kalantri M. R. , Aher A. N

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00010.9         Access: Open Access Read More

Author(s): N. S. Bembde, P. V. Meshram, M. K. Patil, Junaid Shaikh

DOI: 10.5958/0975-4385.2020.00001.1         Access: Open Access Read More

Author(s): KP Sampath Kumar, Debjit Bhowmik, Biswajit, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, Margret Chandira

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): SV Devhare, SA Nirmal, RA Rub, NS Dighe, SR Pattan, Subhash C Mandal, PM Gaikwad

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags