Author(s): A.R. Umarkar, S.K. Sonar, D.J. Teli, D.B. Sonawane, Y.M. Bagad

Email(s): arumarkar@gmail.com

DOI: Not Available

Address: A.R. Umarkar*, S.K. Sonar, D.J. Teli, D.B. Sonawane and Y.M. Bagad
Shree. Sureshdada Jain Institute of Pharmaceutical Education and Research, Jamner Dist: Jalgaon.424206
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 3,      Issue - 5,     Year - 2011


Keywords:

Cite this article:
A.R. Umarkar, S.K. Sonar, D.J. Teli, D.B. Sonawane, Y.M. Bagad. A Black Pepper: As Food, Spice and Medicine. Research J. Pharmacognosy and Phytochemistry 2011; 3(5): 195-200 .
Recomonded Articles:

Author(s): Baviskar H. P., Dhake G. T., Kasai M. A., Chaudhari N. B., Deshmukh T. A.

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00024.3         Access: Open Access Read More

Author(s): AV Bhosale, MM Abhyankar, SJ Pawar, Khan Shoeb, Naresh Patil

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): U. S. Jijith, C. R. Sudhakaran Nair, K. C. Ajithkumar, K. Pramod

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00017.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Nishendu P. Nadpara, Jagruti P. Vaghela, Parula B. Patel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S.D Mankar, M.S. Bhosale, Mohini Shelke, Pankaj Sonawane

DOI: 10.5958/0975-4385.2021.00007.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, MR Chandira, KP Sampath Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vidula Salvi, Yadunath Joshi, Swati Dhande , Vilasrao Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S C Baviya, R Radha, N Jayshree

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00038.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Soosamma John, Madhavi T., Bincy Raj, Jincy Shaji, Vinutha

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K Mekala, R Radha

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00035.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Satish Kumar B.N., Gobinda Mohan Behera, Malay Baidya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Umesh Annappan, Vijaya Bharathi Rajkishore, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00034.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikhat F, D Satyanarayana, Subhramanyam EVS

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Harsha V. Talele, Shalini B. Rathod, Sachin S. Pawar, Amol K. Raut , Arvind R. Umarkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A.K Meena, Jaspreet Nain, Nitika Garg, M.M Rao

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): KP Sampath Kumar, Debjit Bhowmik, Biswajit, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, Margret Chandira

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Langonjam Rajeep Singh, Okram Mukherjee Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nachiket S Dighe, Shashikant R Pattan, Sunil A. Nirmal , Vipul.V. Dhasade, Shruti G Dake, Madhuri U Shelar, Mangesh B Hole, Vinayak Gaware

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash B. Thalkari, Pawan N. Karwa, Rahul. M. Sagde, Priyanka. S. Chopane, Krushna. K. Zhambare

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00022.0         Access: Open Access Read More

Author(s): A.R. Umarkar, S.K. Sonar, D.J. Teli, D.B. Sonawane, Y.M. Bagad

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags