Author(s): Pradeep Sahu, Munglu Matlam, Ravindra Dhar Dubey, Shweta Paroha, Shilpi Chatterji, Shekhar Verma, Tanushree Chatterjee

Email(s): sahupradeep47@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Pradeep Sahu1*, Munglu Matlam1, Ravindra Dhar Dubey1, Shweta Paroha2, Shilpi Chatterji1, Shekhar Verma1 and Tanushree Chatterjee1
1Institute of Pharmacy, RITEE, Chhatauna, Mandir Hasaud, Raipur, Chhattisgarh, India.
2Siddhi Vinayaka Institute of Technical Sciences, Mangla, Bilaspur, Chhattisgarh, India.
*Corresponding Author:

Published In:   Volume - 3,      Issue - 1,     Year - 2011


Keywords:

Cite this article:
Pradeep Sahu, Munglu Matlam, Ravindra Dhar Dubey, Shweta Paroha, Shilpi Chatterji, Shekhar Verma, Tanushree Chatterjee. Natural Plant Products with Potential Antimicrobial Activity. Research J. Pharmacognosy and Phytochemistry 2011; 3(1): 1-9.
Recomonded Articles:

Author(s): Baviskar H. P., Dhake G. T., Kasai M. A., Chaudhari N. B., Deshmukh T. A.

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00024.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Punita R. Maurya, Swati R. Dhande, Yadunath M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K Amutha , D Victor Arokia Doss

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, MR Chandira, KP Sampath Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mamta Tiwari, Pushpraj S. Gupta, Nisha Sharma

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00014.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Obidoa, Onyechi, Joshua, Parker Elijah, Egemole, John C., Ikeyi Adachukwu

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Mohan Raj*, Shahid Mohammed, Vinoth Kumar S, Santhosh Kumar C, Subal Debnath

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K Mekala, R Radha

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00035.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Nayana Devidas Patil

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): V. Krishna Murthy Naik, K. Sudhakar Babu, J. Latha, Beulah Kolluru

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00013.4         Access: Open Access Read More

Author(s): S. C. Verma, R. Rani, E. Vashishth, K. Basu, P. Pant, M. M. Padhi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Varun Chaddha, Avinash Singh Kushwah, Vaibhav Srivastava

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): KP Sampath Kumar, Debjit Bhowmik, Biswajit, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, Margret Chandira

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shikha Srivastava, Nidhi Mishra

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): SN Raju, D Sathis Kumar, Otilia Banji, David Banji, P Yogeswaran, D Narender Prasad , A Harani

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Chandrakant P. Rathod, Mahavir H. Ghante

DOI: 10.52711/0975-4385.2021.00022         Access: Open Access Read More

Author(s): A.R. Umarkar, S.K. Sonar, D.J. Teli, D.B. Sonawane, Y.M. Bagad

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash B. Thalkari, Pawan N. Karwa, Rahul. M. Sagde, Priyanka. S. Chopane, Krushna. K. Zhambare

DOI: 10.5958/0975-4385.2019.00022.0         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags