Author(s): Vishesh Upadhyay, Kambhoja S., Harshaleena K., Veeresh, Dhruva K.

Email(s): vsheyshh2442@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Vishesh Upadhyay, Kambhoja S., Harshaleena K., Veeresh and Dhruva K.
Department of Pharmacognosy, The Oxford College of Pharmacy, Hongasandra, Bangalore- 560068, Karnataka.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 2,      Issue - 6,     Year - 2010


Cite this article:
Vishesh Upadhyay, Kambhoja S., Harshaleena K., Veeresh, Dhruva K. Anthelmintic Activity of the Stem Bark of Juglans regia Linn. Research J. Pharmacognosy and Phytochemistry 2010; 2(6): 465-467
Recomonded Articles:

Author(s): Ravi Dubey, Saba Shaikh, Swati Dhande, Y. M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Saroj Kumar Raul, Gopal Krishna Padhy, Soudamini Alekha Charan, Neelima Gurubarik

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sandeep R Kane, Rahul S Adnaik, Vishvesh A Apte, Chandrakant S Magdum

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): SM Shaheedha, R Uma, Ramya K, CH Phanindra ,MD Dhanaraju

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Lunkad A S, Agrawal M R, Kothawade S N

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00005.4         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Sujitha, A. Phani Sri, P.M. Mohan Rao, Lal Mahammed, K. Srinivasarao , V. Karuna Sree

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Md. Ramjan Ali, Marjan Hossain, Jannatul Ferdous Runa, Md. Hasanuzzaman

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sumanta Mondal, Gouri Kishore Dash, Rishi Raj Chhetree

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): V.I. Zalavadiya, V.K. Shah, N.R. Sheth, Sumit Chakraborty

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mary Sebastian, Suresh J., Mruthunjaya K., A. Sri Vasavi Reddy , Apurva Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Srikanth J , Muralidharan P

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Priyanka Patil, J.K. Patel, P.S. Kulkarni, M.U. Patel, C.J. Bhavsar, Patel J.A.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Qureshi Md. Shamim, Giri IC, Panday VK, Choudhary R , Patel J

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Chordiya SV, Pimprikar RB, Yeshwante SB, Tanvir Shaikh, Patil PN, Kale MK, Firke BM

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishesh Upadhyay, Kambhoja S., Harshaleena K., Veeresh, Dhruva K.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S.A. Gangurde, P.H. Jadhav, S.M. Dange, S.B. Datir, N.P. Jain, S.C. Pal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sandeep R. Kane, Shashikant V. Bhandari

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): N Kanaka Durga Devi, Ganji Suresh, Maddu Pravallika, Jasti Poojitha, Merla Murthy, Varicola Karuna Sree

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shashi Pal Bharti, Hitesh Kumar, Bharat Parashar, Sandeep Deswal, Nitika Chahar, Manish Devgan

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags