Author(s): SV Devhare, SA Nirmal, RA Rub, NS Dighe, SR Pattan, Subhash C Mandal, PM Gaikwad

Email(s): nirmalsunil@ rediffmail.com

DOI: Not Available

Address: SV Devhare1, SA Nirmal1*, RA Rub2, NS Dighe3, SR Pattan3, Subhash C Mandal4 and PM Gaikwad5
1Department of Pharmacognosy, Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar, M.S., India.
2Department of Pharmacognosy, Allana College of Pharmacy, Pune, M.S., India.
3Department of Pharmaceutical Chemistry, Pravara Rural College of Pharmacy, Pravaranagar, M.S., India.
4Pharmacognosy and Phytotherapy Research Laboratory, Depatment of Pharmaceutical Technology, Jadavpur University, Kolkata, India.
5Department of Pharmacoloy, PDVVP College Of Pharmacy, Ahmednagar, M.S., India
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 1,      Issue - 2,     Year - 2009


Keywords:

Cite this article:
SV Devhare, SA Nirmal, RA Rub, NS Dighe, SR Pattan, Subhash C Mandal, PM Gaikwad. Pharmacognostic Study of Aerial Parts of Celosia argentea Linn. Research J. Pharmacognosy and Phytochemistry 2009; 1(2): 134-136.
Recomonded Articles:

Author(s): Anshuman Singh, Bhupendra Vyas

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00052.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Bapu R. Thorat

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00017.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, MR Chandira, KP Sampath Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vidula Salvi, Yadunath Joshi, Swati Dhande , Vilasrao Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Soosamma John, Madhavi T., Bincy Raj, Jincy Shaji, Vinutha

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Kalpana Patil, Swati Dhande, Vilasrao Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shantha Sheela Nagarajan, Muthusamy Periyanna, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00036.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravi Dubey, Saba Shaikh, Swati Dhande, Y. M. Joshi, Vilasrao J. Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Umesh Annappan, Vijaya Bharathi Rajkishore, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00034.5         Access: Open Access Read More

Author(s): AK Meena, Uttam S Niranjan, AK Yadav, Brijendra Singh, AK Nagaria, A Gaurav, MM Rao

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Lenkalapally Matsyagiri, Kommu Sudhakar, Takkadpelliwar Santoshi, Masna Nagarjuna , N. L. Gowrishankar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Raje VN, Yadav AV, Shelar PA

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ravindra Singh, Aakanksha Tiwari

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00009.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhanya Rajan, J. Suresh, N. Paramakrishnan, A. Sri Vasavi Reddy, M Nayeem

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Gharge Varsha G., Shelar Pournima A., Ghadge Dhairysheel M., Patil Anup A., Bhandwalkar Omkar S., Yadav Adhikrao V.

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00016.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Vrunda Zalavadiya, Vipul Shah, Devdas Santani, Kanchan Kumari, Surabhi Binawara, Bhumi Raval

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Veeresh P Veerapur, Pramod P Desai, S Vijayakumar

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00046.8         Access: Open Access Read More

Author(s): R Parthasarathy, R Ilavarasan, CM Karrunakaran

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Atar Mujum, Wasimuzzama Khan, Tausif Shaikh , Rukhsana A. Rub

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags