Author(s): Karunakar Shukla

Email(s): karunakarshukla@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Karunakar Shukla
Mahakal Institute of Pharmaceutical Studies Ujjain (M.P.) 456664 India
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 1,      Issue - 1,     Year - 2009


Keywords:

Cite this article:
Karunakar Shukla. Bioassay: -An uncomplicated methodologies for ensure safety of Traditional Formulations. Research J. Pharmacognosy and Phytochemistry 2009; 1(1): 01-04.
Recomonded Articles:

Author(s): Debjit Bhowmik, Chiranjib, Pankaj, KK Tripathi, MR Chandira, KP Sampath Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Anita S. Wanjari, Shyam Bhutada, Priti Desai, Namrata B. Chouragade, Dinesh S. Wanjari

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00037.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Kavitha PG, M Umadevi

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00009.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Pramod S. Shinde, Vashali J. Mahadik, Sushil M. Sarvagod

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00018.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Manoj Tripathi, Alok Kumar, Anil Kumar, Virendra Rajak

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00027.9         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Sakthi Priyadarsini, R Vadivu, N Jayshree

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hayat M. Mukhtar, Sandeep Singh, Harjas Kaur, Manwinder Singh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. C. Verma, R. Rani, E. Vashishth, K. Basu, P. Pant, M. M. Padhi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohammad Shamim Qureshi, A. Venkateshwar Reddy, G.S. Kumar, Lubna Nousheen

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00001.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Puri Abhijeet V, Ansari Yunus N, Puri Priti A

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00026.7         Access: Open Access Read More

Author(s): K.V.V.S. Krishna, K. Gandhi, M.L. Ramya, K. Sony Priya, K. Pavana Lakshmi

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00023.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Jadhav Santosh, Sawale Jyotiram

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00016.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjib Bahadur, Amit Roy, Ranabir Chanda, Pragya Baghel, Suman Saha, Ananta Choudhury

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00030.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Veeresh, Pramod Kumar, V Rama Mohan Gupta

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00011.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Varun Chaddha, Avinash Singh Kushwah, Vaibhav Srivastava

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): R Parthasarathy, R Ilavarasan, CM Karrunakaran

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Atar Mujum, Wasimuzzama Khan, Tausif Shaikh , Rukhsana A. Rub

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Anita S. Wanjari, Sunita Magar, Satish chapalgaokar, Namrata B. Chouragade, Dinesh S. Wanjari

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags