Author(s): Sudhanshu, Mittal Sandhya, Rao Nidhi, Menghani Ekta

Email(s): ektamenghani@yahoo.com

DOI: Not Available

Address: Sudhanshu1, Mittal Sandhya1, Rao Nidhi1, Menghani Ekta2*
1Suresh Gyan Vihar University, Jaipur. 22. India.
2Mahatma Gandhi Institute of Applied Sciences, JECRC University, Jaipur-22. India.
*Corresponding Author.

Published In:   Volume - 4,      Issue - 4,     Year - 2012


Cite this article:
Sudhanshu, Mittal Sandhya, Rao Nidhi, Menghani Ekta. Phytochemical and Antimicrobial Efficacy of Successive Series of Solanum xanthocarpum. Research J. Pharmacognosy and Phytochemistry 2012; 4(4): 215-219.
Recomonded Articles:

Author(s): Subhashis Debnath, M. Niranjan Babu, Mahesh Dega, Bharathi. K, Jyothsna. T, Revathi. D, Kishore Kumar. T.S

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Wissam Zam, Rim Harfouch, Al Dwiri Mais, Khwanda Rand

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00004.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Shantha Sheela Nagarajan, Muthusamy Periyanna, Radha Ramalingam

DOI: 10.5958/0975-4385.2015.00036.9         Access: Open Access Read More

Author(s): K.B. Premakumari, Ayesha Siddiqua, Shanaz Banu, J. Josephine, Leno Jenita , Bincy Raj

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): V. Krishna Murthy Naik, K. Sudhakar Babu, J. Latha, Beulah Kolluru

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00013.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Nagpal N., Arora M., Rahar S., Swami G., Kapoor R.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D. Esther Lydia, Sheila John, Swetha V K, Thiyagarajan Sivapriya

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00045.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Gharge Varsha G., Shelar Pournima A., Ghadge Dhairysheel M., Patil Anup A., Bhandwalkar Omkar S., Yadav Adhikrao V.

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00016.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Patil SM, Patil MB, Sapkale GN, Umbare RP

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): P.B. Suruse , N.J. Duragkar, U.D. Shivhare, S.B. Bodele

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Akash P. Dahake, Arun B. Joshi, Krunal M. Patel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Shiny, M. Nagulu, P. Mounika, G. Radha Krishna, K. Aravind, D. Priyanka

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Wissam Zam, Rim Harfouch, Rand Ali, Yara Atfah, Amena Mousa

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00001.8         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags