Author(s): Shanthi V., Jemima Florence Borgia, Bhavani S., Sathya M.

Email(s): mukilsanthi@rediffmail.com

DOI: Not Available

Address: Shanthi V.*, Jemima Florence Borgia, Bhavani S. and Sathya M.
P.G. Department of Zoology, Jayaraj Annapackiam College for Women (Autonomous), Periyakulam – 625 601, Tamilnadu.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 3,      Issue - 4,     Year - 2011


Cite this article:
Shanthi V., Jemima Florence Borgia, Bhavani S. ,Sathya M. Inhibitory Effects of Lactobacillus Species Against Human Pathogens. Research J. Pharmacognosy and Phytochemistry 2011; 3(4): 174-177.
Recomonded Articles:

Author(s): Ravindra Singh, Aakanksha Tiwari

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00036.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Bapu R. Thorat

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00017.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Wissam Zam, Rim Harfouch, Al Dwiri Mais, Khwanda Rand

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00004.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Subhashis Debnath, M. Niranjan Babu, Mahesh Dega, Bharathi. K, Jyothsna. T, Revathi. D, Kishore Kumar. T.S

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): U. S. Jijith, C. R. Sudhakaran Nair, K. C. Ajithkumar, K. Pramod

DOI: 10.5958/0975-4385.2016.00017.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Praveen S Nayak, Shweta Nayak, Ranjan Shety, P Das

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Chitra Shenoy, M B Patil, Ravi Kumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Kalpana Patil, Swati Dhande, Vilasrao Kadam

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhanya Rajan, J. Suresh, N. Paramakrishnan, A. Sri Vasavi Reddy, M Nayeem

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): V. Krishna Murthy Naik, K. Sudhakar Babu, J. Latha, Beulah Kolluru

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00013.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Gharge Varsha G., Shelar Pournima A., Ghadge Dhairysheel M., Patil Anup A., Bhandwalkar Omkar S., Yadav Adhikrao V.

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00016.4         Access: Open Access Read More

Author(s): R Parthasarathy, R Ilavarasan, CM Karrunakaran

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Raje VN, Yadav AV, Shelar PA

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Wissam Zam, Rim Harfouch, Salwa Bittar, Meray Sayegh

DOI: 10.5958/0975-4385.2017.00013.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Anil Kumar Aher, Subodh Pal, Sadahev Yadav, Umesh Patil, Snehendu Bhattacharya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): P.B. Suruse , N.J. Duragkar, U.D. Shivhare, S.B. Bodele

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): NS Jagtap, VP Nalamwar, SS Khadabadi, AS Pratapwar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Wissam Zam, Rim Harfouch, Rand Ali, Yara Atfah, Amena Mousa

DOI: 10.5958/0975-4385.2018.00001.8         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry (RJPP) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmacognosy...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4385 


Recent Articles
Tags